Начало   Помощ Вход Регистрация  
Форум Земя назаемПоследни публикации
Страници: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10]
 91 
 -: 24-01-2019, 16:25:06 
Започната от Newly - Последна публикация от TodHuk
Лечение на бъбреци с просо..

http://bukvarche.com/2017/10/19/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7/?fbclid=IwAR0fExHVjufvZ6VXlX3hVBbjqjdX-23Pe4-ZMw5H4zW65VWrBciwU5GatDc

 92 
 -: 23-01-2019, 16:51:25 
Започната от monika - Последна публикация от бате Бино
Копирам от фейсбук една добра статия.
Не сме допускали, че продавано като "безобидно" лекарство може да отключи психично заболяване и дори раков процес!  

ОСЦИЛОКОКЦИНУМ - ИСТИНАТА, КОЯТО НЕ ВИ КАЗВАТ В РЕКЛАМАТА

Хората, присъствали на нашата открита лекция с Д-р Ваня Косева „Истината за хомеопатията“, вече знаят какво означава превенция в хомеопатията. Знаят също защо Осцилококцинум
НЕ трябва се приема на общо основание при заболяване или за профилактика и колко рискове за здравето носи подобна злоупотреба.

Като всяка друга наука хомеопатията има свои принципи и стандарти. Когато те не се спазват лечението НЕ Е хомеопатично, НЕЗАВИСИМО дали се осъществява чрез хомеопатични лекарства, или не.
Основополагащият принцип на хомеопатичното лечение е ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД към човека, но в това да се приема на едно и също хомеопатично лекарство от различни хора и при различни условия НЯМА нищо индивидуално. Всеки човек има различна реактивност, различна наследственост, различно светоусещане, ценностна система, всеки е различен характер. Да го кажем по-просто: хората са РАЗЛИЧНИ в своето проявление на болестта, в своето боледуване, в своите симптоми. Независимо от изявата на някои сходни симптоми при грип, разлика винаги има. Ако Петър е болен от грип (да допуснем като пример общ синдром – кашлица, болки в мускули или кости, фебрилитет, отпадналост), но е гневен и нетолерантен, то Михаела също има грип, но е плачлива и иска компания. Освен това характерните за грип симптоми демонстрират различни модалности при отделния човек. При едни мускулните болки ще се подобряват от движение, при друг ще се влошават. Един ще иска студени апликации на челото си, при друг главоболието ще се подобрява от топлина. Тоест на пръв поглед общ синдром, НО с индивидуализиращи прояви, модалности, усещания, а според рекламата всички при симптоми на грип трябва да пият Осцилококцинум. Това е абсурдно!

Хомеопатията лекува целия човек според холистичното си разбиране за него, тоест чрез приемането му като едно-единно цяло включващо физическото тяло, мисловните модели, чувствата. Човек е система от индивидуални белези, черти, характеристики, наследственост, епигенетични фактори и т.н.
Хомеопатичните лекарства са информационни лекарства. Те НЕ влияят чрез натрупване на химическо вещество, чрез което да се катализират биохимични процеси в организма. В листовката на Осцилококцинум е разписано да се приемат 2 дози сутрин и вечер в продължение на 1-3 дни, при клинична изява на заболяването. Каква е целта? Насищане на организма с лекарствено вещество? Но хомеопатичните лекарства са информационни, а не химически. В потенции над 12СН (осцилококцинум е в 200 СН !!!) молекули изходно вещество в хомеопатичните лекарства НЕ се откриват. Тоест няма причина да приемаме по схема на 6, 8 или 12 часа Осцилококцинум, каквото изискване би имало при едно химическо лекарство, което осъществява своя лечебен ефект чрез постигане на терапевтична концентрация (например антибиотик). По-вероятно е това изискване за прием да е съобразено с алчността на фармацевтичната индустрия за по-голяма печалба. Повече приети дози = повече закупени лекарства = по-голяма печалба. Отделен е въпросът, че повечето хора не разбират информационното действие на хомеопатията и по силата на навика вярват, че честият прием на доза от лекарство е автоматично равен на по-бързо и по-качествено оздравяване, което е откровена заблуда, защото хомеопатичните лекарства не работят чрез химически субстрат.
Хомеопатичните лекарства въздействат директно на хомеостазата (способността на всеки жив организъм да се саморегулира). Всеки човек има своя собствена способност за саморегулация, наречена хомеостаза. Вашето разстройство на хомеостазата е различно от това на всеки друг човек. Вашата наследственост, вашата енергия, вашите мисли и чувства, вашият светоглед и начин на реакция са различни от тези на човека до вас! Следвателно имате нужда от различна по вид (лекарство) и сила (потенция и доза) стимулация според индивидуалния подход като основен принцип в хомеопатията. Лишено от здрав разум е Осцилококцинум, със своя стимул на 200 СН, да повлияе еднакво хомеостазата на всеки отделен човек, при положение, че няма два еднакви човека. В хомеопатичната литература за грип са описани точно 132 лекарства, включително Осцилококцинум, тоест за Осцилококцинум се знае, че има афинитет към НЯКОИ от симптомите, изразявани от човек по време на грип (не към всички симптоми), но там фигурират още 131 хомеопатични лекарства, всяко от които би могло да излекува грипоподобно състояние. Така представена информацията заблуждава, че кое да е от тези 132 лекарства може да излекува грип. Истината е, че само онова лекарство, което отговаря на тоталността от симптоми на вашата болест и на вашата индивидуална реактивност ще ви излекува, а всички останали няма да подействат. Тоест лекарството в контекста на грипа за Петър ще бъде едно, за Михаела ще бъде друго. Хомеопатът ще вземе предвид всички изявени от човека симптоми и на тази база ще определи най-подходящото лекарство за всеки един от тях.
Приемайки Осцилококцинум, без да е показан точно за „вашия“ грип, рискувате да потиснете симптомите си, да влошите състоянието си, да се отслаби конституцията ви, да разстроите хомеостазата си, да се разболеете от болести, предопределени от фамилната ви обремененост, или в най-добрия случай лекарството да не ви подейства, съответно болестта да прогресира в собствения си ход, докато вие вярвате, че се лекувате.
В хомеопатията превенция в масовия, класически смисъл на думата не се прави. Профилактика в хомеопатията се осъществява по следния начин – предписване на едно лекарство за единствената хомеостаза, за съвкупността от белези, характеристики и трайни адаптационни модели на конкретния човек в конкретния момент – тоест неговата конституция. Когато се прилага конституционално хомеопатично лечение, се подпомага да се преодолее инерцията на ригидния адаптационен модел на неговата конституция, тоест неадекватната му реакция на разнообразието от стимули, били те механични, засягащи емоциите, бактериални, вирусни и т.н. Човек се разболява, когато на разнообразието от стимули отговаря еднотипно, т.е. на организмово и личностно ниво не съумява да изгради адекватна адаптация към променящите се фактори на средата. Пример за болестна ригидна адаптация е всяка настинка да завършва с пневмония.
Целта на конституционалното лечение е човешката хомеостаза да бъде стимулирана да се справя адекватно с различните условия, при които е поставен отделния индивид, тя да бъде динамична, какъвто е самият живот. Не по-малко важно е, че конституционалното лечение играе роля на превенция на отключване или изявата на наследствено обусловени заболявания!

Хомеопатичните лекарства лекуват чрез принципа на ПОДОБИЕТО. Субстанция, която в състояние на здраве е способна да предизвика симптоми в здрав човек, то същата тази субстанция може да излекува болен човек, който има подобни симптоми. Това е открил и описал д-р Самуел Ханеман още преди 190 години!
За да разберат хомеопатите какви са симптомите на всяко едно лекарство се прави т.нар. доказване. Как се прави доказване на хомеопатично лекарство? ЗДРАВ доброволец приема дози хомеопатично лекарство в сухи форми (гранули/пелети/туби), в частност Осцилококцинум. Ако вземете например магданоз, стриете го по определен начин, динамизирате го според правилата за приготвяне на хомеопатични лекарства, импрегнирате захарните гранули с тази субстанция и започнете да приемате тези гранули по определена схема, вие ще започнете да изявявате различни симптоми, тоест ще ДОКАЖЕТЕ лекарството, ще имате неговата картина, ще знаете какви симптоми би могъл хомеопатичният магданоз да излекува в болен човек. Когато ви препоръчват да вземате Осцилококцинум профилактично т.е когато сте здрави и нямате симптоми – вие доказвате Осцилококцинум. Но вие го пиете с идеята за профилактика и лечение, а не защото сте пожелали да бъдете доброволец в хомеопатично доказване!
В хомеопатичната литература Осцилококцинум е представен с 88 симптома, получени при доказването му. И вие бихте могли да изявите всеки един от тях! Два от тези 88 симптома са: страх от заразяване и желание да си мие ръцете, която комбинация е синдром, присъщ за обсесивно-компулсивно разстройство. Тоест при доказване на Осцилококцинум е възможно да провокирате психично заболяване, особено ако имате генетична предразположеност (фамилна обремененост), но никой в рекламата не казва кога НЕ трябва да приемате Осцилококцинум. Напротив! Внушава се, че хомеопатията е нежната медицина и че всички трябва да пият Осцилококцинум при първи симптоми на грип. Освен абсурдно, това вече е некоректно и злонамерено!

В параграф 63 на „Органон“ (Основният философски труд в хомеопатията, който задава методологичната рамка и стандартите за добра практика) се посочва, че всяка субстанция има свойството да засегне жизнената сила, независимо дали човек отчита симптом, или не, защото всички ние сме в различна степен съзнателни за себе си. Тоест дори да смятате, че не доказвате лекарството, това съвсем не е така!

Хомеопатията НЕ може да бъде прилагана без да се вземат предвид и фундаменталните модели, по които се адаптира човешката конституция, наречени миазми или хронични реактивни типове, реактивни модуси. Осцилококцинум е лекарство от раковата реактивна група и приемането му без да се отчита фамилната обремененост може да предизвика отключване на неопластичен процес. Осцилококцинум не бива да се взема от хора, които имат ракова фамилна обремененост, но това никой не го казва в рекламата по телевизора.

Осцилкокцинум е в потенция 200 СН. Присъствалите на нашата лекция вече знаят, че силата на лекарството, тоест потенцията, е от голямо значение. 200СН е висока потенция и с нея работят само професионални хомеопати, преминали дългогодишно обучение. Потенцията определя начина, по който ще бъде стимулирана хомеостазата, жизнената сила. Ако е твърде силна, тя може да десенсибилизира, да потисне жизнената сила. Обезчувствяване означава човек да спре да усеща симптомите, което е изкушаващо – щом не усещаме симптоми значи ги няма. Да, ама не! Потиснатият симптом от твърде висока за конкретния човек потенция, според принципа на Херинг за посоката на излекуване („от вътре навън, от горе на долу, от по-важни органи и системи към по-маловажни…“) ще се прояви на по-важно за съществуването на организма ниво, тоест ако до момента симптомът се е проявявал на ниво, относително незастрашаващо интегритета на човек, то потискането води до вече опасна проява в по-жизнено необходими органи или системи.

Хомеопатията е рекламирана като нежната медицина, но тя е такава САМО когато се спазват нейните принципи и стандарти, в противен случай може да бъде опасна за вашето здраве, когато се прилага с невежество и се злоупотребява с доверието на хората. Като пълнолетни и мислещи хора вече имате информация да направите своя избор, но не забравяйте тези, които още не могат да носят тази отговорност и за които ни боли най-много – нашите деца.

 93 
 -: 21-01-2019, 14:42:40 
Започната от бате Бино - Последна публикация от Mupo
Друго си е да ти напишат една рецепта. Метър-метър и половина дълга за да ти е спокойно. Да си кажеш че си направил най доброто!
Пък Тея лудите да си стоят с температура...
Напоследък, ако ми се случи, стига до към 39-40тина за няколко часа и после свеж като глухарче на Дунавска поляна... Будала що не взема да пия някое 'апче.

 94 
 -: 20-01-2019, 21:41:14 
Започната от асен - Последна публикация от mike76
За хепатита Ветом 1.1 руски пробиотик,също билките бял трън,корен глухарче,артишок и метлено семе-сорго.

 95 
 -: 18-01-2019, 18:09:13 
Започната от PH - Последна публикация от бате Бино
Марк Жолондз въобще не е съгласен, че тиреоидизмът е автоимунен процес. ( А това, защо възниква , е съвсем пък друг въпрос ) Изобщо, големи разминавания има дори м-у "специалистите". В кавички, защото ако бяха наистина такива, не би трябвало да има разминавания  ухилен

 96 
 -: 18-01-2019, 14:55:13 
Започната от асен - Последна публикация от Vov
Чистете, чистете. Но, правилно, цялостно.  flower

 97 
 -: 18-01-2019, 14:40:35 
Започната от PH - Последна публикация от Vov
"...нямах никакво изхождане по голяма нужда. Консумирах само ябълки (по 2 на ден) и чай между тях. Изхождането дойде след като на първия ден след режима хапнах една круша..."
"...Според информацията, която намерих, гладолечението е противопоказно за хиперфункция на щитовидната жлеза. Такъв ли е случаят и при хипофункцията (като моя случай)..."?

РН, мнозина знаят - от деца, че ябълките по принцип запичат. Като добавим общо намаления брой продукти, които си приемал, НЕувеличеното приемане на вода, най-нормалното е да нямаш изакване (т.нар. "дефекация")...
Не е вярно, че временното въздържане от храна е противопоказно при състояния на щитовидната жлеза (а какво ТОЧНО мнозина наричат "гладуване" е много обширна тема, обикновено набързо и с един замах споменавана от незапознати или искащи набързо да решат някакъв проблем...)  . То има доста варианти на провеждане и е безсмислено само при хора, които са отишли толкова далеч в замърсяването, че са преминали определена граница...

Изобщо, нека да погледнем едно определение: "Хипотиреоидизмът е клиничен синдром, при който във връзка с недостига на тези хормони се засягат множество страни на метаболизма, с морфологични и функционални последствия, засягащи различни органи и системи. Това е една от най-често наблюдаваните ендокринни патологии. Причините за възникването и са много, но в най-голям процент от случаите се касае за автоимунен процес...."
Забележете, причината за състоянието е "автоимунен" процес !!! Това е или наглост, или тежко невежество или смесица от двете... Не си дават труд да обяснят защо възниква автоимунен процес, нито кои са другите причини... Затова, както Бино напомня, ще ви предписват хормони докато ...сте живи.

Добре е да обърнем внимание и на термина СИНДРОМ: "Синдром (от гръцкото συνδρομή, букв. „стечение“, „струпване“) е термин от медицината и психологията, който означава съвкупност от признаци, явления и симптоми, свързани с болестно състояние и проявяващи се едновременно. Характерното за синдромите е, че при засичане на един или част от симптомите им, останалите лесно могат да се предположат."
Да се предположат!! Останалите признаци (т.е. - "Симптоми" - за по-"учено") се предполагат. А след това, на основа на тези предположения  се предписват лечения!
Не бих и помислял да се доверя на такива предложения.  flower

 98 
 -: 18-01-2019, 13:51:55 
Започната от I.Panev - Последна публикация от Vov
Чистота и яснотата на ума, спокойното и жизнерадостно възприемане на света около нас и много други, се получават и появяват у всички, практикували Временно въздържане от храна, съпътствано с подходящи по вид, повторения и сила упражнения.  браво, аплодирам  flower

 99 
 -: 18-01-2019, 00:07:04 
Започната от Vov - Последна публикация от iris
Благодаря, Вов. На Цептер лампите са инфрачервени. А кварцови - uv лъчи? Или комбинирани - ултравиолетови и инфрачервени? Виждам, че има, но не мога да намеря в интернет магазини или доставчици, само втора употреба виждам.

 100 
 -: 17-01-2019, 23:44:38 
Започната от Vov - Последна публикация от Vov
""Уважаеми съфорумци, може ли да ме посъветвате къде да намеря такава лампа, кварцова или друга подобна, лечебна.""

Сега - Цептер.
Преди 35 години - ГДР.

Страници: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10]