Форум Земя назаем

Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Експертно търсене  

Новини:

Автор Тема: Санирането на панелките - сиренцето е поставено в капана !  (Прочетена 1908 пъти)

Tzi-Bo

 • Jr. Member
 • **
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 60

Държавата ще ни санира жилищата безвъзмездно, на 100%, стига да са в големи панелни, стоманобетонни или ЕПК-блокове. В България има 70 259 сгради панелно, ЕПК и стоманобетонно строителство, в тях има 1.123 милиона апартамента и те са основно в 28-те областни града, казва статистиката на МРРБ. Това са поне 1.123 милиона семейства, т.е. поне 5 милиона българи (според Института за пазарна икономика).

„Етажната собственост трябва да регистрира сдружение и да кандидатства пред общи­ната, че иска включване в тази програма. След това общината ще извърши всички дейности по енергийно обследване, ремонт, саниране и избор на изпълнители“.

Откъде ще дойде милиардът? От Световната банка, естествено.

В момента 1 милиард лв. за са­ниране няма. Но… ще дойдат. Държавата ще осигури само 200 млн. лв. По оперативна­та програма „Региони в растеж“ се планира 342 млн. лв. да бъдат отпуснати за саниране на по-мал­ките сгради.

Така ще се съберат 1 мили­ард лв. които обаче ще бъдат държавна гаранция за теглене на кредити от Световната бан­ка, Европейската инвестицион­на банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. За целта в бюджета за 2015 г. е заложена държавна гаранция за същата сума, която ще бъде издадена от Министерството на финансите. Гаранцията от 1 млрд. лева вече беше одобрена от бюджетната комисия в 43-ия парламент.

Войната срещу панелките е идеологическа   :pensif_29:   :pensif_29:   :pensif_29:

Далаверата не е просто в присвояването на 4 милиарда лв. от техните обръчи. Тя е идео­логическа и цели обсебването на жилищата на българите. За­това и панелките са на топа на устата. В България има хиляди „тухларки”, които са в руинира­но състояние, но за тях не ста­ва дума. Целта са най-масовите жилища – панелните, които со­циалистическата държава по­строи за всеки българин. Целта е новите поколения да забравят, че социалистическата държава е била преди всичко социална. Как да бъдат отнети те? Няма как, защото Конституцията защи­тава частната собственост. Освен ако… собствениците им не бъдат фалирани и заставени да плащат, с жилищата си.Още през 90-те години Ан Макгърк заявяваше, че фактът, че 95% от българите притежа­ват жилищата си, е истинско безобразие. По простата причи­на, че примерно в САЩ има 16 ми­лиона бездомни. Затова СБ пред­ложи хората, живеещи в един жилищен блок да се регистри­рат като фирма. „Световната банка иска жилищните входове да станат фирми“, заяви за в. „Сега” от 1 декември, 2001 г. тога­вашната началничка на управле­ние „Топлофикации“ в Държавна­та агенция по енергетика Любка Георгиева.

Рецептата е проста –

щом живеещите в един блок са фирма, тя може да бъде фалирана!

Детска игра е след ре­гистрацията им, при която собствениците на жилища внасят притежаваните от тях квадратни метри като капитал в дружестото, да се приемат такива закони, които да фалират тези „фирми“.

Идеята бе „Топлофикация”, ЕРП-тата, „Софийска вода” и други монополи, повечето чужди, да сключват договори НЕ с индивидуалните домакин­ства, а със сдружението на собствениците в блока. То ще бъде задължено да гарантира плащането на непосилните сметки с „капитала” си, т.е. с жилищната собственост. Освен това сдружението ще бъде задължено да спазва оп­ределени норми за енергийна ефективност, които не мо­гат да бъдат изпълнени, ос­вен ако не се санира блокът. А санирането бе оценено на $150/кв. м. Това означаваше, по думите на Андрей Райчев, българският бедняк да стане наистина беден като на за­пад, т.е. бездомен, защото ще бъде принуден да плати втори път жилището си, а той няма да може и ще му го вземат.

И такава поправка в Зако­на за управление на етажната собственост (ЗУЕС) наистина бе изработена и внесена по време на Тройната коалиция.

Стоил Сотиров, съдия във Върховния касационен съд, сподели следното пред в. „Атака” от 4 април 2006 г.: „Сдружаването на собстве­ниците на жилища бе подска­зано от разни външни инвес­титори, които искат тук да санират сградите, за да имат сигурност за своите пари. Чуждите инвеститори не могат да разберат как в Бъл­гария хората са бедни, а имат жилищна собственост. Имам подозрението, че завиждат за това и искат да приравнят статута на нашите бедни със статута на техните.“

Днес мечтата на Светов­ната банка и „Отворено об­щество“ – авторите на по­правката в ЗУЕС според съдия Сотиров е на път да стане реалност. Законопроектът обаче предизивка буря от не­годувание сред обикновените граждани и юристите. Още при внасянето му в НС той бе отхвърлен от Консулта­тивния съвет по законода­телството със следните аргументи: „Новото, което предлага законопроектът за разлика от сега действащата правна уредба, е сдружение на етажните собственици, кое­то става юридическо лице. В мотивите към законопроекта е посочено, че „чуждестранни организации, изявили желание да участват в санирането на сгради, искат да имат за партньор юридическо лице“. По недопустим начин зако­нопроектът изменя закона за собствеността, като урежда правата и задълженията на собствениците в противоре­чие на Закона за собственост­та, поради което следва да се отхвърли.”

В крайна сметка сдружава­нето на собствениците във „фирми” – етажна собстве­ност, както и функциите, кои­то те изпълняват (чл. 25 и чл. 33 от сегашния ЗУЕС) остана като доброволна опция. Хора­та разбират капана, затова не се сдружават. В цялата стра­на има не повече от 150-160 сдружения, сключили договори за саниране.

И ето днес, 7 години по-къс­но, „Борисов 2” се опитва да ни прилъже да регистрираме та­кива фирми с обещанието, че СЛЕД това Бойко ще ни санира безплатно жилищата.

През 2007 г Стефан Софиян­ски казваше: „В бъдещия закон за етажната собственост трябва да заложим „сиренце­то“, което да накара живеещи­те в жилищните кооперации да регистрират сдружения на собствениците, а не да са разписани само глоби”. („Меди­апул“, 12 декември 2007 г.)

Днес друг адепт на „чуж­дестранните инвеститори”, Илиан Василев, казва същото, но с други думи:

„В този си вид нещата мо­гат и да потръгнат защото за българина келепирът е повече от мотив за действие, но ще останат проблемите за взаи­модействието между публич­ното управление и личната/ колективна отговорност.” („Кой печели от „безплатното саниране”, 5 януари 2015 г.)

Очаква се бъларинът този път да се върже. А после, след като всички жилищни блоко­ве станат фирми, ще бъде елементарно да се задължат със закон да плащат и за „без­платното” саниране, и за раз­дутите сметки за ток, парно и вода.

Ето линк към оригиналната статия от която си позволих да премахна политиканстването, защото никой не печели от тези неща

http://bgnews.me/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6-%D0%B7%D0%B0-4-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4/
Активен

Vov

 • Hero Member
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 1097
 • Познай себе си.

Хммм, добре, че има мераци да грабят каквото може да се ограби, има. Че биха направили всевъзможни промени в законите, за да оправдаят грабежите, биха...
Но как точно могат да извъртят нещата, че аз, като участник в сдружение етажна собственост, да им дължа пари, така че да ми вземат жилището. Нали главния замисъл "сиренце" е цялото обследване, саниране и пр. да е безплатно?! Кой би подписял договор, в който пише, че примерно "...ако вноските по кредита за санирането не покриват уговорените месечни суми... вземаме жилището..." ??

Според мен е важно да следим да не променят законите...
Активен
Искам да променя света - започвам от себе си.

Tzi-Bo

 • Jr. Member
 • **
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 60

Здравей Вов,
говорих със счетоводител по въпроса, кйто е наясно със финансовата политика и той ми обясни, че българите са относително независими с това, че притежават жилищата си - това е една от причините да не успеят толсова много опити да задлъжниеем и какво ли още не....
 Когато собствениците се регистрират като сдружение те вече стават юредичски лица и там отговорностите са други. Много по-лесно е да фалираш едно юридическо лице, отколкото гражданин на Републиката. Например в един момент могат да посегнат на собствеността като ни кажат че държавата има дял във нашите желеща. Така да ни накарат да плащаме данът или още по-лошо да си платим изолацията само че оценена на 150 долара на квадратен метър. Нека сме честни, че средностатистическия човек ще трябва да си купи жилището още веднъж, което за много хора може да се оаже непосилно .... :whistling2 - emotloader:
Активен

бате Бино

 • Заместник админ
 • Hero Member
 • ****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 4003
 • дипломиран рекреативен специалист

Абе то не е много работа за счетоводител това.., повечко е за юрист :)
Но и повечко гънки също вършат работа , дори да си обикновен човек  tooth
Без значение за какво става дума, винаги трябва да се внимава в едно :
Всеки сам трябва да си договаря всичко с когото и да е ! А не да делегира права на друг, който да му "защитава" интересите . Влезеш ли в някой кюп - без значение дали акционерно дружество , дали сдружение, или друго обединение, вече си потенциален "пътник"  - там решенията се вземат от други хора, а и лостовете ти за влияние се минимизират, особено ако членовете са много на брой..
По този начин безброй хора изгубиха спестяванията си - едни ги лъгаха с "компенсаторките" , други - с пенсионните фондове, трети - в Акционерните дружества ( там е най-лесно - който има 51 %  - вдига капитала и ако и ти нямаш пари , делът ти  от 49% може да слезе на 0.4% ) тоест - прави се  мътна вода , а в нея по-лесно се лови рибка  tooth

 А при блоковете ,значи ще става още по-лошо, след като дори и сега  решенията винаги се взимат или с мнозинство, или от избран "съвет" от "умници" , което в много случаи е дори недемократично , дори подло.. Пример : За монтаж на антена на мобилен оператор върху покрива ти,  се иска мнозинство.. Ти живееш на последния етаж и знаеш какво значи да ти я монтират над главата ( полека се изпържваш, че  пипваш и рак.  )  Обаче мнозинството нали е по-умно... значи ще се пържиш славно , сега ти се е паднало  ;D
« Последна редакция: 01-02-2015, 22:14:30 от бате Бино »
Активен
Болницата беше прочута със своите готвачи.

Tzi-Bo

 • Jr. Member
 • **
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 60

Да съвсем си прав, че трябва адвокат но като нямаше търсих някой кадърен в работата с институции.
 Коментарът ти е много на място Бате Бино, защото се натъкнах на една подробност, която пропуснах да споделя - ако само един член на панелния блок откаже саниране то няма да има топлоизолация за никого.
 Всъщност освен да влезе в зружението човек трябва и да позволи да направят топлоизолация на частната му собственост ....
Активен
 

Страницата е създадена за 0.16 секунди с 23 запитвания.